Καλώς ήρθατε στον Διαδικτυακό Ανοικτό Χώρο Δικτύωσης e-learning του έργου INSPIRE

Σήμερα, ως εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι, πρέπει να αγκαλιάσουμε την ψηφιακή εποχή. Η τεχνολογία στην εκπαίδευση ανοίγει έναν τεράστιο κόσμο δυνατοτήτων όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρουμε, μοιραζόμαστε και εμπλεκόμαστε με τους εκπαιδευόμενους παρουσιάζοντας διαφορετικές ιδέες, γεγονότα και θεωρίες. Επιπλέον, η επικοινωνία γίνεται πολύ πιο εύκολη σήμερα vie χρησιμοποιώντας διαδικτυακές πλατφόρμες. Για το λόγο αυτό, η σύμπραξη INSPIRE θα αναπτύξει έναν ανοικτό διαδικτυακό χώρο ηλεκτρονικής μάθησης/δικτύωσης.

Ο διαδικτυακός χώρος θα βασίζεται στην ιδέα ότι η γνώση θα πρέπει να διαδίδεται και να μοιράζεται ελεύθερα μέσω του Διαδικτύου προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, καθώς και στην επικοινωνία ανθρώπων με διαφορετικό υπόβαθρο αλλά με κοινά ενδιαφέροντα, όπως αυτοί που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα INSPIRE, μπορούν εύκολα να συναντηθούν και να συζητήσουν για θέματα που χρειάζονται ανατροφοδότηση, καταιγισμό νέων ιδεών κ.λπ. Ο τελικός χρήστης του επιγραμμικού χώρου INSPIRE θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να διαβάσει τον μαθησιακό πόρο.

Δεδομένου ότι όλοι οι πόροι θα μπορούν να μεταφορτωθούν ή να συνδεθούν με υπερσυνδέσμους. Ο χώρος που θα αναπτυχθεί θα παρέχει υπηρεσίες ως ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, εκπαιδευτικό υλικό και επικοινωνία μεταξύ των χρηστών/φόρουμ. Η κεντρική του αποστολή θα είναι να συλλέγει, να οργανώνει, να διατηρεί και να παρέχει πρόσβαση στη γνώση και τις πληροφορίες. Θα παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη μάθηση και την πρόοδο, καθώς και θα προωθεί το διάλογο μεταξύ των σπουδαστών, των εκπαιδευτών και των συντονιστών.

Εκπαιδευτές

Εγγραφείτε ως εκπαιδευτής για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται και στα δύο επίπεδα EQF 5 & 6

Εκπαιδευόμενοι

Εργαλείο TNA για τον εκπαιδευόμενο

e-Library

Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, με βιβλία, άρθρα, αρχεία PPT, βίντεο, ιστότοπους, εκπαιδευτικό υλικό, συνιστώμενη βιβλιογραφία.

Forum

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων

Σύμπραξη