Witaj w otwartym, e-learningowym środowisku projektu INSPIRE.

Dziś, jako trenerzy i uczestnicy szkoleń, musimy zaakceptować erę cyfrową. Technologia w edukacji otwiera ogromny świat możliwości w zakresie przekazywania, udostępniania i angażowania uczestników prezentujących różne pomysły, fakty i teorie. Co więcej, komunikacja jest dziś znacznie łatwiejsza dzięki platformom internetowym. Z tego powodu partnerstwo INSPIRE opracuje otwartą przestrzeń e-learningową / online.

Przestrzeń online będzie opierać się na założeniu, że wiedza powinna być rozpowszechniana i swobodnie udostępniana za pośrednictwem Internetu z korzyścią dla całego społeczeństwa, a także na komunikacji osób z różnych środowisk, ale o wspólnych zainteresowaniach, takich jak osoby uczestniczące w szkoleniu INSPIRE. mogą z łatwością spotykać się i dyskutować na tematy, które wymagają informacji zwrotnej, burzy mózgów, nowych pomysłów itp. Użytkownik końcowy przestrzeni internetowej INSPIRE będzie mógł korzystać z zasobów edukacyjnych lub je czytać.

Ponieważ wszystkie zasoby będą do pobrania lub hiperłącza. Opracowana przestrzeń będzie świadczyć usługi jako e-biblioteka, materiały szkoleniowe i komunikacja między użytkownikami/forum. Jej główną misją będzie gromadzenie, organizowanie, przechowywanie i zapewnianie dostępu do wiedzy i informacji. Będzie dostarczać informacji i usług, które są niezbędne do nauki i postępu, a także promować dialog między studentami, trenerami i facylitatorami.

TRENERZY

Zarejestruj się jako trener, aby uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych dotyczących poziomów 5 i 6 EQF.

KURSANCI

Narzędzie TNA dla kursantów

E-BIBLIOTEKA

Dostęp do e-biblioteki z książkami, artykułami, plikami PPT, filmami, stronami internetowymi, materiałami szkoleniowymi, zalecaną bibliografią

Forum

Wymiana wiedzy między trenerami i praktykantami

PARTNERSTWO