Добре дошли в онлайн пространството за отворено електронно обучение в рамките на проекта INSPIRE

Днес като обучители и обучаеми трябва да приемем цифровата ера. Технологиите в образованието откриват огромен свят от възможности за това как да предаваме, споделяме и взаимодействаме с обучаемите, които представят различни идеи, факти и теории. Освен това комуникацията днес е много по-лесна с помощта на онлайн платформи. Поради тази причина партньорството INSPIRE ще разработи онлайн отворено е-обучение/мрежово пространство.

Онлайн пространството ще се основава на идеята, че знанията трябва да се разпространяват и споделят свободно чрез интернет в полза на обществото като цяло, както и комуникацията на хора от различен произход, но със споделящи интереси, като тези, които участват в обучителения курс INSPIRE, могат лесно да се събират и да обсъждат въпроси, които се нуждаят от обратна връзка, да обмислят нови идеи и т.н. Крайният потребител на онлайн пространството INSPIRE ще може да използва или чете учебния ресурс.

Всички ресурси ще могат да се изтеглят или ще бъдат свързани с хипервръзки. Разработеното пространство ще предоставя услуги като електронна библиотека, обучителни материали и комуникация между потребителите/форум. Основната му мисия ще бъде да събира, организира, съхранява и предоставя достъп до знания и информация. То ще предоставя информация и услуги, които са от съществено значение за обучението и напредъка, както и ще насърчава диалога между обучаемите, обучителите и фасилитаторите.

ОБУЧИТЕЛИ

Регистрирайте се като обучител, за да получите достъп до обучителния материал в нива 5 и 6 на EQF

ОБУЧАЕМИ

TNA инструмент за обучаващия се

E-БИБЛИОТЕКА

Достъп до електронна библиотека с книги, статии, PPT файлове, видеоклипове, уебсайтове, обучителни материали, препоръчителна библиография.

ФОРУМ

Обмен на знания между обучители и обучаеми

ПАРТНЬОРСТВО