Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη περιλαμβάνει έντυπο, ηχητικό και οπτικοακουστικό υλικό σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων εντύπων, εγγράφων, ηλεκτρονικών βιβλίων κ.λπ., με υλικό που έχει αναπτυχθεί για την καινοτόμα και επιχειρηματική σκέψη.

Συγκεκριμένα, οι μαθησιακοί πόροι περιλαμβάνουν βιβλία, μεθοδολογίες, υλικό αναφοράς, βιβλιογραφία, σχετικά έργα, μελέτες περιπτώσεων, σχετικούς συνδέσμους κ.λπ.

Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο έργο INSPIRE (Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών, εκπαιδευτικό υλικό, οδηγός εκπαιδευτή και βιβλίο-οδηγός) είναι επίσης αναρτημένο στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για διάθεσης σε όλους.

Βιβλία

Σχετικά βιβλία

Άρθρα

Προτεινόμενα άρθρα

Σχετικές ιστοσελίδες

Προτεινόμενοι σύνδεσμοι και ιστοσελίδες

Σχετικά μαθήματα κατάρτισης

Σχετικά μαθήματα κατάρτισης

Βίντεο

Βίντεο

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Αρχεία παρουσιάσεων

Παρουσιάσεις