Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών EQF 5

EQF 5
Δηλώστε τη συμφωνία σας για κάθε πρόταση στην κλίμακα 1 (πολύ λίγο) έως 10 (πάρα πολύ).