Καλώς ήρθατε στο εργαλείο Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών

Παρακαλείσθε να πραγματοποιήσετε τα ακόλουθα τεστ, ανάλογα με το επίπεδο των προσόντων σας: Επίπεδο 5 (σπουδαστές ΙΕΚ) ή Επίπεδο 6 (προπτυχιακοί σπουδαστές ΑΕΙ) με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων.

Μετά την ολοκλήρωση του τεστ, παρακαλούμε ελέγξτε τα αποτελέσματά σας. Εάν λάβατε κάτω από 60% για μια δεξιότητα, μπορείτε να προχωρήσετε με την κατάρτιση για τη συγκεκριμένη δεξιότητα.