Наименование на уъркшопа
Запознаване с концепцията за предприемачество

Инструкции стъпка по стъпка за подготовката и провеждането на уъркшопа

Обучителят трябва да започне с въведение в уъркшопа, като представи резултатите от обучението и направи кратък преглед на въведението.

Въведение в термините „идея и концепция“, както и в процеса на дизайнерското мислене

Стъпка 1: Направете кратко въведение в концепцията за идея и тази за концепция. Обяснете подробно как идеята и концепцията са свързани помежду си, но също и как се различават една от друга. Освен това, моля, направете въведение в дизайнерското мислене и свързаните с него принципи. В тази първа стъпка също е важно да обсъдите основните въпроси, на които трябва да се отговори в дизайнерското мислене.

Стъпка 2: Въведение в петте (5) стъпки на процеса на дизайнерско мислене.

Стъпка 3: Първо, важно е обучителите да дадат определена рамка за процеса, което означава определен проблем, за който се генерират решения/бизнес идеи. Възможните сценарии могат да бъдат съвсем скорошни, зависимост от нефт и газ и преминаване към зелена енергия, недостиг в регионалната верига на доставки, мерки за устойчивост за насърчаване на местния туризъм и създаване на осведоменост, … Разбира се, това не са ограничения, а предложения. Ако обучаемите вече имат собствена идея, със сигурност е възможно да продължите да работите с тази идея.

Стъпка 4: Фокусирайки се върху процеса на създаване на идеи, обучителите трябва да работят върху разработването на бизнес идея заедно с обучаемите, за да разрешат проблема, поставен в началото. Има много опции – обучаемите могат да работят индивидуално, но също така е възможно обучаемите да работят в екип по създаването на конкретни бизнес идеи. Важно е, когато става въпрос за генериране на идеи, обучаемите да се фокусират върху бизнес идеи, които могат да повлияят положително на местното общество.

За да започнат процеса на създаване на идеи, първо обучителите трябва да запознаят обучаемите с методите за генериране на идеи, да ги въведат в тях и да ги оставят да ги използват, за да излязат с потенциални идеи.

Сега обучаемите имат 45 минути, за да използват първоначално представените техники, за да изложат няколко идеи за потенциален бизнес. След това всеки обучаем или екип от обучаеми трябва да представи своите резултати на другите и и обучителятрябва да им дадат обратна връзка, както и на другите обучаеми. След това обучаемите имат време да адаптират идеите си, за да продължат да работят с тях.

Стъпка 5: Обучителят ще даде обратна връзка за прецизиране на идеите, от които втората дейност е силно зависима. . В рамките на тази последна стъпка също е важно обучаемите да осъзнаят, че не всяка бизнес идея, която ще бъде следвана, е добра, но и иновациите могат да бъдат генерирани само ако се мисли нестандартно.

Какво е бизнес концепция, кои са основните компоненти и как може да бъде разработена?

Стъпка 1: Обучителят ще направи въведение в бизнес концепцията и нейните основни компоненти. За да направите това, са предоставени няколко слайда, но в допълнение към тях има и образователни видеоклипове, предоставени от Strategyzr, които обясняват Канавата на бизнес модела и Канавата на стойностното предложение, които са основни елементи на бизнес концепцията – видео връзки в рамките на представянето.

Стъпка 2: Обучителите ще покажат възможни инструменти за разработване на бизнес концепция, като се фокусират върху онлайн инструменти за сътрудничество и подготвен шаблон в Word. Важно е да покажете инструментите на обучаемите, както и да им дадете възможност да ги изпробват сами. Всички тези споделени инструменти са за обмен на идеи, вземане на решения и съвместно споделяне на знания.

Стъпка 3: Обучителите са окуражени да използват шаблона в Word, да го обяснят още веднъж в детайли и да оставят обучаемите да работят заедно в групи, за да разработят бизнес концепцията. Важно е концепцията да се основава на идеята, генерирана преди това. Обучителят ще подкрепя като треньор. Обучаемите трябва да работят в хпедвидения график и да обсъждат с обучителя по време на процеса на разработване. Разбира се, това може да бъде само първи проект на бизнес концепция, но ще даде на обучаемите някои идеи.

Ресурси: