Е-библиотеката е точка за достъп до печатни, аудио и визуални материали в многобройни формати, включително разпечатки, документи, електронни книги и т.н. със съответните материали, разработени за иновативно и предприемаческо мислене.

По-конкретно, учебните ресурси включват книги, методологии, референтни материали, библиография, относителни проекти, разработени върху съответните компетенции на INPIRE, казуси, относителни връзки и т.н.

Разработените от INSPIRE обучителни материали (анализ на нуждите от обучение, обучителни материали, ръководство за обучители и наръчник) също са качени в електронната библиотека, за да може всеки да ги използва.

Книги

Сродни книги

Статии

Препоръчителни статии

Съответни уебсайтове

Препоръчителни линкове и уебсайтове

Съответни курсове за обучение

Съответни курсове за обучение

Видеоклипове

Видеоклипове

Библиография

Библиография

PPT файлове

Разработени Powerpoints