Анализ на нуждите от обучение EQF 5

EQF 5
Посочете вашето ниво на съгласие с всяко изречение в скала от 1 (много малко) до 10 (особено много)