Основен курс по Оперативно счетоводство

Специализиран онлайн курс „Основен курс по Оперативно счетоводство“ е насочен към хора с интерес към професията на счетоводител и желаещи да започнат своето професионално развитие в областта на счетоводството. Същевременно курсът е изключително полезен за поддържане и повишаване на квалификацията на оперативни счетоводители, които вече са направили своите първите стъпки в професията.
https://academy.frpa.bg/local/pages/?id=11