НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ

възможностите за използване на благоприятните пред-поставки за подобряване на качествените характеристики на група от системни показатели като условие за повишаване на конкурентоспособ-ния потенциал на българските предприятия, респ. на българската икономика.
PODOBRAVANE_NA_BIZNES_SREDATA_V_BLGARIA