Мoтивация и управление на ефективни екипи. Лидерство

Това обучение е насочено към мениджъри и лидери – настоящи и бъдещи, които желаят да създадат и ръководят ефективни и мотивирани екипи от хора, които харесват това, което правят и как го правят. Екипното взаимодействие се подчинява на много фактори. Предоставя се практически поглед върху работата и управлението на екип през погледа на лидера. Особено внимание е отделено на мотивацията – както собствената, така и на членовете на екипа. И естествено отговор на вечния въпрос: как да мотивираме хората с нематериални стимули?
https://arthuradams.bg/?page_id=5335